คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง อาคารยุทธศาสตร์
เพื่อ ประชุมพิจารณาทุนฯ
วันที่ 9 / 5 / 60
เวลา 8.45 - 13.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Tuesday 09 May 2017
Duration: 4.5 hours
End Time: 13:00:00 - Tuesday 09 May 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:12:43 - Friday 05 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry