มนุษยสัมพันธ์(อ.อัจฉรา) T

Description: รับ หน้าอาคารปฏิบัติการอาหาร
ส่ง บ้านโป่งสามัคคี อ.ดอยสะเก็ด
เพื่อ ส่ง นศ.ฝึกภาคสนาม
วันที่ 17 / 5 / 60
เวลา 08.00 - 12.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 17 May 2017
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Wednesday 17 May 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:03:25 - Monday 15 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry