วิศวะ 9.00 / มนุษยสัมพันธ์

Description: วิศวะ 9.00

มนุษยสัมพันธ์(อัจฉรา)
รับ บ้านโป่งสามัคคี อ.ดอยสะเก็ด
ส่ง คณะมนุษย์
เพื่อ รับ นศ.ฝึกภาคสนาม
วันที่ 17 / 5 / 60
เวลา 14.00 - 16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Friday 26 May 2017
Duration: 7 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 26 May 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:07:00 - Monday 15 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry