บริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง รร.แชงกรี-ล่า
เพื่อ ร่วมสัมมนาผู้บริหาร มช.
วันที่ 24 / 05 /60
เวลา 08.00 - 21.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Saturday 24 June 2017
Duration: 11 hours
End Time: 19:00:00 - Saturday 24 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:04:51 - Thursday 18 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry