สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร 1
วันที่ 29 / 05 / 60
เวลา 08.30 - 12.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Monday 29 May 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Monday 29 May 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:41:59 - Thursday 25 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry