สำนักงานคณบดี ( ภัทรมน )

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง ร้านอาหารครัววิทยุการบิน
เพื่อ เลี้ยงรับรองอาคันตุกะจากประเทศพม่า
วันที่ 1 / 6 / 60
เวลา 11.30 - 13.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 11:30:00 - Thursday 01 June 2017
Duration: 2 hours
End Time: 13:30:00 - Thursday 01 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 16:13:21 - Friday 26 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry