บริหารทั่วไป/คณบดี

Description: บริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)
รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ มช
เพื่อ ร่วมโครงการบรรยายพิเศษฯ
วันที่ 31 / 05 /60
เวลา 08.15 - 13.00 น.

สำนักงานคณบดี (ภัทรมน)
รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ เข้าพบรองอธิการบดี
วันที่ 31 / 5 / 60
เวลา 10.45 - 13.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 31 May 2017
Duration: 5.5 hours
End Time: 13:30:00 - Wednesday 31 May 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 16:18:14 - Friday 26 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry