งานบริหาร

Description: 08.30-12.00น. นำรถไปตรวจสภาพรถ
13.30-16.30น. ขนย้ายของใต้อาคารHB7ไปไว้โรงอาหารคณะฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Monday 29 May 2017
Duration: 8 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 29 May 2017
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 08:05:43 - Monday 29 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry