สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ ประชุม กบม.
วันที่ 9 / 6 / 60
เวลา 09.15 - 13.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Friday 09 June 2017
Duration: 4.5 hours
End Time: 13:30:00 - Friday 09 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:04:24 - Wednesday 31 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry