สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ มช.
เพื่อ อบรมหลักสูตร refreshing course
วันที่ 12 / 6 / 60
เวลา 08.30 - 16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Monday 12 June 2017
Duration: 7.5 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 12 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:07:29 - Wednesday 31 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry