สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง โรงแรมเลอเมอริเดียน
เพื่อ ร่วมพิธีประชุมเปิด Y และกล่าวปิดพิธี
วันที่ 22 / 6 / 60
เวลา 08.30 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Thursday 22 June 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 22 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:17:29 - Wednesday 31 May 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry