กิจการ นศ. (เอกพันธ์)

Description:
รับ หน้าโรงอาหารคณะฯ
ส่ง โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา,ศูนย์ร่วมบ่อสร้าง,สันทราย
เพื่อ ประสานงานโครงการมนุษยศาสตร์ 5 สถาบัน
วันที่ 6 / 06 / 60
เวลา 13.00 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 06 June 2017
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 06 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:02:35 - Tuesday 06 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry