งานบริหารทั่วไป (นางสาวกรองก

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักงานมหาหวิทยาลัย
เพื่อ ร่วมประชุมระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย
วันที่ 13 / 6 / 60
เวลา 09.15 - 12.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 13 June 2017
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 13 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:13:54 - Wednesday 07 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry