บริหารทัวไป (สมพงษ์)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง ประตูสวนดอก
เพื่อ ร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่
วันที่ 8 / 06 / 60
เวลา 08.45 - 11.30 น.

กิจการ นศ.
รับ หน้า HB 7
ส่ง สนามบินเชียงใหม่
เพื่อ โครงการมนุษยศาสตร์ 25 สถาบัน
วันที่ 8 / 06 / 60
เวลา 13.00 - 16.30 น.


บริหารทัวไป (สมพงษ์) 2 คัน
รับ หน้า HB 7
ส่ง วัดจองคำ ลำปาง
เพื่อ ร่วมงานศพแม่ของเนม
วันที่ 8 / 06 / 60
เวลา 18.00 - น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Thursday 08 June 2017
Duration: 7.5 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 08 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 15:38:41 - Wednesday 07 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry