การเงิน / บริหารทัวไป (สมพงษ์) 2

Description: การเงิน (เพียว) จอง.
รับ หน้า HB 7
ส่ง ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่
เพื่อ ติดต่อธุระทางการเงิน
วันที่ 8 / 06 / 60
เวลา 9.30 - 11.00 น..


กิจการ จอง 11.10 น.
รับ หน้าโรงอาหารคณะฯ
ส่ง ไปสนามบิืนบริหารทัวไป (สมพงษ์) 2
รับ หน้า HB 7
ส่ง วัดจองคำ ลำปาง
เพื่อ ร่วมงานศพแม่ของเนม
วันที่ 8 / 06 / 60
เวลา 18.00 - น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Thursday 08 June 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Thursday 08 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 10:22:27 - Thursday 08 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry