คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เพื่อ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
วันที่ 14 / 6 / 60
เวลา 15.30 - 17.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 15:30:00 - Wednesday 14 June 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 17:00:00 - Wednesday 14 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 13:52:45 - Monday 12 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry