คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง อาคารยุทธศาสตร์
เพื่อ ประชุม กบม.
วันที่ 20 / 06 / 60
เวลา 12.15 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:00:00 - Tuesday 20 June 2017
Duration: 4.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 20 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:13:53 - Friday 16 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry