งานวิจัย วิเทศฯ(พงศกร)

Description: ไปรับวิทยากรที่สนามบินเชียงใหม่มาส่งคณะมนุษยศาสตร์
เวลา 14.30น. เป็นต้นไป

รับ สนามบินเชียงใหม่
ส่ง คณะมนุษยศาสตร์
เพื่อ รับวิทยากร
วันที่ 19 / 6 /60
เวลา 14.30 น.

Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:30:00 - Monday 19 June 2017
Duration: 2 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 19 June 2017
Type: Internal
Created By: DENSAK
Last Updated: 09:57:48 - Monday 19 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry