งานบริหารทั่วไป (สมพงษ์) T 2 คัน

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง อ.ดอยสะเก็ด
เพื่อ ถวายเทียนพรรษา
วันที่ 29 / 6 /60
เวลา 11.00 - 16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 11:00:00 - Thursday 29 June 2017
Duration: 5 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 29 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:11:29 - Tuesday 20 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry