กิจการ นศ. (สายพิน) T

Description: รับ คณะมนุษยศาสตร์
ส่ง หอประชุม มช.
เพื่อ รับ - ส่ง นักเรียน ตรวจสุขภาพที่หอประชุมฯ
วันที่ 23 / 6 / 60
เวลา 10.30 - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 10:30:00 - Friday 23 June 2017
Duration: 3 hours
End Time: 13:30:00 - Friday 23 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:50:04 - Thursday 22 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry