คณบดี (ภัทรมน)

Description: คณบดี (ภัทรมน)
รับ หน้า HB 7
ส่ง สนง. มหาวิทยาลัย
เพื่อ ต้่อนรับคณะผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 26 / 06 / 60
เวลา 08.30 - 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Monday 26 June 2017
Duration: 4.5 hours
End Time: 13:00:00 - Monday 26 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 14:32:05 - Friday 23 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry