คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง กองพัฒนานักศึกษา
เพื่อ ประชุมการพิจารณาแบบเสื้อของเฟรชชี
วันที่ 27 / 06 / 60
เวลา 09.00 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 27 June 2017
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 27 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 09:28:40 - Tuesday 27 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry