นโยบายและแผน(วัชรพงศ์ )

Description: รับ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช
ส่ง สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มช
เพื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการรายงานผลการประุเมินตนเอง
วันที่ 30 / 6 /60
เวลา 08.45 - 12.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Friday 30 June 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:30:00 - Friday 30 June 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 11:03:24 - Thursday 29 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry