สำนักงานคณบดี ( ภัทรมน )

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง ลานชลมา
เพื่อ ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาฯ
ว้ันที่ 3/7/60
เวลา 08.30 - 10.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Monday 03 July 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 10:00:00 - Monday 03 July 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 09:39:55 - Friday 30 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry