สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description:
รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยลัย
เพื่อ เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติฯ
ว้ันที่ 6/7/60
เวลา 09.40 - 12.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Thursday 06 July 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 06 July 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 09:53:55 - Friday 30 June 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry