สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ ประชุม กก.เลือกตั้งฯ
ว้ันที่ 4/7/60
เวลา 09.15 - 16.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 04 July 2017
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 04 July 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 15:28:04 - Monday 03 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry