สนง.คณบดี (ภัทรมน)

Description: รับ หน้า HB 7
ส่ง บัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อ บัณฑิตวิทยาลัย
ว้ันที่ 12/7/60
เวลา 12.00 - 17.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:00:00 - Wednesday 12 July 2017
Duration: 5 hours
End Time: 17:00:00 - Wednesday 12 July 2017
Type: Internal
Created By: densak
Last Updated: 18:14:12 - Tuesday 11 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry