ภาควิชาภาษาตะวันออก (อัจฉรี)

Description: รับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
ส่ง ตึก HB 7 คณะมนุษย์
เพื่อ รับ - ส่ง วิทยากร
วันที่ 19 / 7 / 60
เวลา 07.45 - 14.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 19 July 2017
Duration: 5.5 hours
End Time: 13:30:00 - Wednesday 19 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:40:16 - Friday 14 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry