หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา งา

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง วังบัวบานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ
เพื่อร่วมโครงการ ดอยสวยด้วยพฤกษา
วันที่ 23/7/2017
เวลา 07.00 - 17.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Sunday 23 July 2017
Duration: 9 hours
End Time: 17:00:00 - Sunday 23 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:24:56 - Tuesday 18 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry