งานบริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับหน้า อาคาร HB 7
ส่ง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อ
วันที่ 20/7/2017
เวลา 15.00 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 15:00:00 - Thursday 20 July 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 16:30:00 - Thursday 20 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:53:04 - Thursday 20 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry