งานการเงินฯ

Description: หน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อ ขายหนังสือกระบวนวิชา 001101 (พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้และหนังสือ)
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 16:30:00 - Tuesday 25 July 2017
Duration: 30 minutes
End Time: 17:00:00 - Tuesday 25 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:41:11 - Friday 21 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry