งานการเงินฯ

Description: หน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อ ขายหนังสือกระบวนวิชา 001101 (พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้และหนังสือ) พี่เทป
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Monday 24 July 2017
Duration: 30 minutes
End Time: 08:30:00 - Monday 24 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 21:18:45 - Sunday 23 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry