งานการเงินฯ

Description: หน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักทะเบียนและประมวลผล
เพื่อ ขายหนังสือกระบวนวิชา 001101 (พร้อมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้และหนังสือ)พี่แบงค์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Thursday 27 July 2017
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Thursday 27 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 21:19:30 - Sunday 23 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry