ภาควิชาภาษาอังกฤษ(อ.กรวรรณ)

Description: รับสนามบินเชียงใหม่
ส่งบ้านพักรับรองไผ่ล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 31 / 7/ 2560
เวลา 15.30 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 15:30:00 - Monday 31 July 2017
Duration: 1 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 31 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:19:43 - Monday 24 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry