สำนักงานคณบดี

Description: รับ : หน้าอาคาร HB 7
ส่ง : สำนักงานมหาวิทยาลัย(รองคณบดีฝ่ายบริหาร)
เพื่อ : ประชุม
เวลา : 14.15 - 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:00:00 - Wednesday 26 July 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:30:00 - Wednesday 26 July 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:50:30 - Wednesday 26 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry