งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 1/8/2017
เวลา 8.00 - 12.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 01 August 2017
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 01 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:22:06 - Monday 31 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry