งานบริหารทั่วไป

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7
ส่ง สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง
เพื่อ ประสายงานเรื่องสถานที่จัดโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2560
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Tuesday 01 August 2017
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 01 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:25:57 - Monday 31 July 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry