งานบริการการศึกษาและพัฒนาค

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7
ร้านศิริวงศ์พานิช
เพื่อรับแฟ้มใส่เอกสารงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปี2560
วันที่ 1/8/2017
เวลา 14.30 - 15.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:30:00 - Tuesday 01 August 2017
Duration: 1 hours
End Time: 15:30:00 - Tuesday 01 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:55:58 - Tuesday 01 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry