งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7
ส่ง หอประชุม มช
เพื่อ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 3/8/2017
เวลา 8.15 - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Thursday 03 August 2017
Duration: 3 hours
End Time: 11:00:00 - Thursday 03 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:50:47 - Wednesday 02 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry