งานบริหารทั่วไป

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่งวัดเชียงยืน
เพื่อ วางพวงหรีด
วันที่ 3/8/2017
เวลา 11.00 - 13.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 11:00:00 - Thursday 03 August 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 13:30:00 - Thursday 03 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 18:03:09 - Wednesday 02 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry