งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ(Uniserv)
เพื่อ สัมมนาสภาวิชาการ
วันที่ 11/8/2017
เวลา 08.30 - 16.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Friday 11 August 2017
Duration: 8 hours
End Time: 16:30:00 - Friday 11 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:36:49 - Thursday 03 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry