งานบริหารทั่วไป(ทัศนา)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง โรงอาหารคณะมนุษย์
เพื่อ ข้นย้ายพัดลม
วันที่ 2/8/2017
เวลา 13.30 - 15.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะโตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Wednesday 02 August 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 15:00:00 - Wednesday 02 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:58:02 - Thursday 03 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry