งานการเงินฯ(นิรมล)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง BIG C แม็คโค(สาขาหางดง)
เพื่อ จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบการสัมมนาคณะฯ
วันที่ 3 / 8/ 2017
เวลา 13.30 -16.00 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:30:00 - Thursday 03 August 2017
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Thursday 03 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 12:04:40 - Friday 04 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry