งานบริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ รับวิทยากร คุณอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช
วันที่ 5/8/2017
เวลา 07.00 - 09.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Saturday 05 August 2017
Duration: 1.5 hours
End Time: 09:30:00 - Saturday 05 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:20:25 - Friday 04 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry