งานบริหารทั่วไป(กรองกาญจน์)

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
ส่ง สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5/8/2017
เวลา 6.00 น
- 6/8/2017
เวลา 9.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:00:00 - Saturday 05 August 2017
Duration: 28 hours
End Time: 12:00:00 - Sunday 06 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:23:18 - Friday 04 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry