งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับ หน้าอาคาร HB7
ส่ง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อประชุม
วันที่ 8/8/2017
เวลา 09.00 - 16.30 น
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 08 August 2017
Duration: 7.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 08 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:58:14 - Friday 04 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry