งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับที่พักคณบดี
ส่งโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ อบรมหลักสูตร "CMU-EdPEX ASSESSOR CALIBRATION"
วันที่ 26/8/2017
เวลา 08.30 - 16.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Saturday 26 August 2017
Duration: 32 hours
End Time: 16:30:00 - Sunday 27 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:59:42 - Friday 04 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry