ภาควิชาจิตวิทยา(อ.กุลวดี)

Description: รับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่ง ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ฯ
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Sensitivity
วันที่ 18/8/2017
เวลา 16.00 - 17.00 น

เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน 086-4069673
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 16:00:00 - Friday 18 August 2017
Duration: 1 hours
End Time: 17:00:00 - Friday 18 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:00:08 - Tuesday 08 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry