ภาควิชาจิตวิทยา(อ.กุลวดี)

Description: รับ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ฯ
ส่ง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Sensitivity
วันที่ 20/8/2017
เวลา 15.00 - 16.00 น.
เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน 086-4069673
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 15:00:00 - Sunday 20 August 2017
Duration: 1 hours
End Time: 16:00:00 - Sunday 20 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:01:42 - Tuesday 08 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry