งานบริหารทั่วไป(ภัทรมน)

Description: รับที่พักคณบดี
ส่งศาลาธรรม
วันที่ 12/8/2017
เวลา 08.30 - 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Saturday 12 August 2017
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Saturday 12 August 2017
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:07:41 - Wednesday 09 August 2017
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry